Recent News

Impreuna mai puterniciSindicatul Medical Romania a demarat deja actiune în instanta privind:

Plata sporului pentru condiții deosebite și a sporului pentru condiții deosebit de periculoase pentru munca efectuata în orele de gardă peste norma legală de lucru, în cuantumul stabilit și acordat pentru norma de baza incepand cu anul 2020 și până la pronunțarea hotărârii definitive.

Plata drepturilor salariale salariul sporuri și sporuri pentru condiții de muncă aferente orelor de gardă la domiciliu efectuate începând cu 2020 și până la pronunțarea hotărârii definitive constând în salariu și sporuri pentru condițiile de muncă.

Să plătească contravaloarea orelor de gardă salariu sporuri și sporuri pentru condiții de muncă prestate în afara normei legale de muncă începând cu 2020 prin raportare la salariu de bază de încadrare cu venit reclamanților determinat conform articolului 38 alineatul 3 litera b din Legea 153/2017.

Plata diferențelor salariale rezultate între sumele reprezentând contravaloarea orelor de gardă salariu și sporuri prestate în afara normei legale de muncă stabilite prin raportare la salariul de încadrare determinat conform articolului 38 alineat 3 litera b din Legea 153/2017 și sumele efectiv plătite reclamanților începând cu 2020 până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Plata dobânzii legale penalizatoare aplicată sumelor stabilite potrivit petitelor anterioare începând cu data scadenta și până la achitarea efectivă obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

Cele de mai sus sunt valabile pentru toți medicii membri ai Sindicatului Medical România care efectuează muncă în orele de gardă peste programul normal de muncă în aceleași condiții de muncă precum cele desfășurate în cadrul programului de bază fără a primi sporurile cuvenite pentru condițiile de muncă și care își exprima opțiunea de a fi parte a demersului.